Polityka prywatności & Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI serwisu www.4generations.pl wraz z subdomenami

 

SŁOWNICZEK:

Serwis – witryna www.4generations.pl wraz z subdomenami

Usługi – aplikacje działające w Serwisie, takie jak newsletter, RSS, poszczególne wtyczki

Niniejsza Polityka Prywatności pomoże Państwu zrozumieć jakie dane osobowe gromadzę, dlaczego to robię i w jaki sposób mogę. Wyjaśni ona także, w jaki sposób mogą Państwo korzystać ze swoich praw, gdy powierzą mi Państwo swoje dane osobowe. Proszę o dokładne przeczytanie niniejszej Polityki Prywatności i zapoznanie się z jej treścią. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt za pomocą danych kontaktowych podanych na końcu niniejszej Polityki Prywatności.

Administratorem Państwa danych jest F.H.U. As-Com Agnieszka Sajdak, Biczyce Dolne 145, 33-395 Chełmiec,

W Serwisie mogę umieścić linki prowadzące do i ze stron internetowych, które mogą być prowadzone przez moich partnerów sieciowych, reklamodawców. Jeśli skorzystają Państwo z linka celem przejścia na którąkolwiek z takich stron, bądź skorzystania z usług zewnętrznych, muszą mieć Państwo świadomość, że serwisy takie posiadają własne polityki prywatności, a ja nie przyjmuję odpowiedzialności za przetwarzanie przez nich Państwa danych osobowych. W związku z powyższym proszę zapoznać się z politykami prywatności takich serwisów przed podaniem im swoich danych osobowych.

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZĘ?

Gdy wchodzą Państwo do Serwisu, podłączają się do niego, uczestniczą w nim, bądź korzystają z niego w jakikolwiek inny sposób, mogę gromadzić Państwa dane osobowe. Rodzaj gromadzonych danych osobowych zależy od okoliczności korzystania z Serwisu i mogą obejmować:

Dane osobowe dostarczane mi aktywnie przez Państwa

 • Nick (opcjonalnie Imię i nazwisko, jeśli jest ono jednocześnie nickiem), adres e-mail
 • Płeć (opcjonalnie)
 • Data urodzenia (opcjonalnie)
 • Państwa adres korespondencyjny, jeśli kontaktują się Państwo ze mną w celu wysyłki;
 • Informacje o użytkowniku, które chcą mi Państwa podać dla celów badań (ratingi, recenzje, odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszy oraz inne żądania).
 • Inne informacje dostarczane w czasie rejestracji dla celów korzystania z Serwisu i Usług,

Dane osobowe generowane przez użytkownika

 • Rodzaje treści jakie Państwo czytają;
 • Sposób korzystania z usług np. długość pozostawania na danej podstronie, czas pozostawania w całym serwisie, moment otwarcia go i opuszczenia
 • Jeśli w Serwisie wprowadzono reklamy — czy mają Państwo tendencję do ich pomijania;
 • Państwa preferencje zakupowe, np. reagowanie na reklamy lub promocje.
 • Informacje dotyczące komputera i oprogramowania, np. Państwa niepowtarzalny identyfikator, system operacyjny, rodzaj przeglądarki, prędkość łącza internetowego i dostawca Internetu;
 • Szczegóły dotyczące Państwa wizyt w mojej Usłudze, wliczając m.in. ruch danych oraz inne dane dotyczące komunikacji, a także zasoby, z których Państwo korzystają.

Mogę również gromadzić inne informacje dotyczące korzystania przez Państwa z moich usług za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technologii. Więcej informacji na ten temat znajduje się w mojej Polityce Cookies (PONIŻEJ)

DLACZEGO GROMADZĘ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Moje cele

Przetwarzam Państwa dane osobowe w następujących celach:

A)

 • Cele związane z zapewnianiem przeze mnie Usług dla Państwa, wliczając realizację Państwa życzeń, poprawiania Państwa doświadczenia z moimi Usługami
 • Zapewnianie, że treść moich Usług zostaje przekazana do Państwa i na Państwa urządzenia w najbardziej wydajny sposób.
 • Personalizacja Państwa doświadczenie z moimi Usługami w oparciu o sposób korzystania z nich, np. polecanie treści, które mogą Państwa interesować.
 • Komunikacja z Państwem;
 • Przesyłanie aktywnych powiadomień na urządzenia mobilne dotyczących treści, którą Państwo subskrybują;
 • Umożliwienie korzystania z moich aplikacji w mediach społecznościowych, z zastrzeżeniem, że to Państwo decydują się na korzystanie z nich zgodnie z Państwa ustawieniami zabezpieczeń.
 • Powiadomienia dotyczące zmian w moich Usługach.
 • Prowadzenie ankiet celem poprawy Państwa interakcji z moimi Usługami.
 • Zapewnienie ofert, nowości, informacji, produktów lub usług, o które nas Państwo proszą.
 • Prowadzenie analiz na poziomie ogólnym celem udoskonalenia moich produktów i usług.

B)

 • Dostarczanie Państwu ofert, nowości, informacji, produktów lub usług, które moim zdaniem mogą być dla Państwa interesujące, wliczając dostosowanie reklam do Państwa tak, by dotyczyły Państwa zainteresowań.
 • Cele analityczne i statystyczne.
 • Ustalenie, wnoszenie i obrona w stosunku do roszczeń prawnych.

C)

 • Przesyłanie newsletterów, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, które mogą również zawierać oferty, nowości lub informacje dotyczące Serwisu oraz/lub innych produktów i usług w ramach Serwisu, które moim zdaniem mogą być dla Państwa interesujące. Proszę zauważyć, że są Państwo uprawnieni do rezygnacji z subskrypcji mojego newslettera w dowolnym czasie poprzez zmianę preferencji na swoim koncie na stronie konta lub klikając link “rezygnuj z subskrypcji” znajdujący się w newsletterze.

D)

Mogę również przetwarzać Państwa dane, jeśli będzie to konieczne celem spełnienia przeze mnie wymogów przepisów prawnych lub decyzji administracyjnych.

Na jakiej podstawie zawartej w RODO opiera się przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych dla celów opisanych poniżej:

 • punkt (A) jest konieczny do prawidłowego funkcjonowania serwisu;
 • punkt (B) jest konieczny z punktu widzenia mojego uzasadnionego interesu w postaci rozwoju, zarządzania, ochrony i wprowadzania na rynek nowych Usług, a także z biznesowego i strategicznego punktu widzenia;
 • punkt (C) znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku otrzymania przeze mnie Państwa zgody na taką formę przetwarzania;
 • punkt (D) jest konieczny celem spełnienia przeze mnie wymogów przepisów prawnych lub decyzji administracyjnych.

Czy są Państwo zobowiązani do przekazania swoich danych osobowych?

Dane osobowe, których od Państwa żądamy i które oznaczono jako “wymagane” w jakikolwiek sposób, np. za pomocą symbolu *, są konieczne celem umożliwienia mi świadczenia Usług (z przyczyn ustawowych, umownych, administracyjnych, technicznych czy podobnych). Niemniej jednak, wybrane dane osobowe mogą być potrzebne tylko w przypadku korzystania z określonych funkcji, włączania opcjonalnych elementów Usług czy żądania dostępu do określonych zasobów, ofert, promocji, programów, itp. zapewnianych przeze mnie czy moich partnerów, jak zostanie to wskazane przed zgromadzeniem takich danych osobowych.

KOMU MOGĘ UDOSTĘPNIĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

 

Partnerzy i reklamodawcy

Państwa dane reklamowe mogą zostać udostępnione moim partnerom i reklamodawcom jedynie na Państwa życzenie lub za Państwa zgodą.

Mogę również wykorzystywać informacje zbiorcze (anonimizowane) celem monitorowania użytkowania moich Usług dla celów poprawy i rozwijania moich Usług, a także mogę dostarczać takie zbiorcze informacje osobom trzecim, np. partnerzy w zakresie treści czy reklamodawcy. Te informacje zbiorcze nie obejmują danych osobowych i nie mogą zostać z Państwem powiązane.

Osoby trzecie dla celów bezpieczeństwa lub w innych uzasadnionych celach

Mogę również ujawniać Państwa dane osobowe/adresowe osobom trzecim, jeśli w sposób uzasadniony uznam, że ujawnienie takich danych osobowych jest konieczne:

 • przewoźnicy pocztowi (Poczta Polska, DPD i in.) – celem prawidłowego przekazania mojej korespondencji do Państwa;
 • spełnienie obowiązków prawnych, wliczając wezwania sądowe, nakazy sądowe, żądania organów państwowych i nakazy przeszukania, a także w innych przypadków przewidzianych przepisani prawa;
 • ochrona moich praw i mienia;
 • ochrona przed wykorzystaniem lub subskrypcją moich Usług w sposób stanowiący oszustwo, dla celów złośliwych, w ramach nadużycia, czy też w sposób nieupoważniony bądź niezgodny z prawem, a także ochrona mojej sieci, Usług, urządzeń i użytkowników przed takowymi formami użytkowania;
 • wnoszenie i obrona w stosunku do skarg i roszczeń w ramach postępowań sądowych, administracyjnych czy innych;
 • w ramach procesu fuzji i nabycia, z zastrzeżeniem, że dany kupujący lub sprzedający zobowiąże się do postępowania w odniesieniu do Państwa danych osobowych w sposób zgodny z naszą Polityką Prywatności;

Komu powierzam Twoje dane osobowe?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych powierzamy następującym podmiotom:

 • MailerLite, Paupio str. 46, Wilno, Litwa, NIP: 302942060 – w celu wysyłki newslettera
 • IntegraDesign Mariusz Barczyk z siedzibą w Częstochowie, al. Niepodległości 48/40, NIP: 949-191-22-05, REGON: 240533147 – hostingodawca Serwisu

Mogę korzystać z usług dostawców zewnętrznych celem realizacji usług na naszą rzecz w zakresie zapewnienia infrastruktury i usług informatycznych (wliczając przechowywanie danych), zapewnienia usług, gromadzenia danych w celach analizy, a także celem poprawy danych i odpowiadania na zapytania, jak również w celach innych analiz statystycznych. Realizując usługi, dostawcy zewnętrzni mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych, jednakże mogą oni je przetwarzać wyłącznie w moim imieniu i zgodnie z moimi wytycznymi.

GDZIE PRZETWARZAM PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Gromadzone przeze mnie dane osobowe mogą być przesyłane i przechowywane w miejscu poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (“EOG”), wliczając miejsca nieobjęte decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Mogą one być przetwarzane przez personel pracujący dla nas lub dla moich dostawców poza EOG. Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki konieczne do zapewnienia traktowania Państwa danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny z niniejszą Polityką Prywatności, a także podjęliśmy odpowiednie środki, które pozwolą je zabezpieczyć. Więcej informacji dotyczących zabezpieczeń oraz kopie tych zabezpieczeń uzyskać można, kontaktując się z nami za pomocą danych podanych na końcu niniejszej Polityki Prywatności.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJĘ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Będę przechowywać Państwa dane wyłącznie w okresie uznanym za konieczny do realizacji moich celów, które opisałam w sekcji “DLACZEGO PRZETWARZAM PAŃSTWA DANE OSOBOWE”, wraz z upływem, którego w sposób bezpieczny je kasujemy lub — w niektórych przypadkach — anonimizuję. Przeprowadzamy regularne kontrole stanu celem weryfikacji, kiedy dane osobowe powinny zostać usunięte. Niemniej jednak, gdy przetwarzam Państwa dane osobowe dla różnych celów, rzeczywisty okres przechowywania danych będzie zależał od okoliczności.

Zazwyczaj obowiązują następujące okresy przechowywania danych:

 • dane takie jak nick, powiązany z nim adres e-mail, dane o adresie IP i sprzęcie, z jakiego Państwo korzystają: przez cały okres działalności Serwisu;
 • dane adresowe – usuwane są niezwłocznie po upewnieniu się, że moja korespondencja do Państwa została dostarczona w sposób prawidłowy

JAK CHRONIĘ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Choć dokładam wszelkich starań celem ochrony Państwa danych osobowych, nie mogę zagwarantować, iż moje zabezpieczenia pozwolą uniknąć jakiegokolwiek nieupoważnionego dostępu, wykorzystania czy ujawnienia danych osobowych. Niemniej jednak, prowadzę plany bezpieczeństwa i reagowania na zdarzenia na wypadek zdarzenia fizycznego czy technicznego celem rozwiązania problemu w jak najkrótszym czasie oraz ograniczenia jego negatywnych skutków.

JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Rozumiem, że czasami mogą Państwo potrzebować ode mnie informacji dotyczących Państwa danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, lub mogą Państwo chcieć zaktualizować, lub skorygować przekazane mi dane osobowe. W świetle powyższego przysługują Państwu m.in. następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych osobowych: mają Państwo prawo do uzyskania ode mnie potwierdzenia dotyczącego tego czy przetwarzam Państwa dane osobowe, a jeśli dotyczy — dostępu do danych i informacji osobowych.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych: jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzane przeze mnie dane osobowe są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do zażądania korekty takich danych.
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): w niektórych okolicznościach, np. w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych lub wycofania zgody (jeśli przetwarzanie danych jest na takiej oparte), mają Państwo prawo żądać usunięcia Państwa danych osobowych,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: w niektórych okolicznościach, np. w razie kwestionowania prawidłowości Państwa danych osobowych lub w razie sprzeciwu co do zasadności celów przetwarzania Państwa danych osobowych, są Państwo uprawnieni do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych do czasu znalezienia rozwiązania.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: w niektórych okolicznościach, np. w razie kwestionowania prawidłowości Państwa danych osobowych, mają prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w oparciu o podstawy dotyczące Państwa konkretnej sytuacji.
 • Prawo do przenoszenia danych: jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane za pomocą środków automatycznych w oparciu o Państwa zgodę lub realizację umowy, mają Państwo prawo zażądać dostarczenia Państwu danych osobowych w formie umożliwiającym ich odczyt maszynowy na potrzeby przekazania innemu administratorowi danych.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego: mają Państwo prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania przeze mnie Państwa danych osobowych do organu nadzorującego.

W razie jakichkolwiek próśb dotyczących Państwa praw proszę o kontakt za pomocą danych kontaktowych wskazanych poniżej. Dołożymy wszelkich uzasadnionych z gospodarczego punktu widzenia starań celem udzielenia odpowiedzi na Państwa prośbę w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli nie będę w stanie spełnić Państwa prośby w rzeczonym okresie 30 dni, poinformujemy Państwa o przyczynach takiej sytuacji i podamy termin, w jakim zgodnie z moimi przewidywaniami będę ją w stanie spełnić.

Proszę również zauważyć, że mogą Państwo zmienić swoje preferencje kontaktowe w dowolnym czasie , jeśli nie chcą Państwo otrzymywać ode mnie określonych informacji. Są Państwo również uprawnieni do skorzystania z tego prawa w dowolnym czasie kontaktując się ze mną na adres as@4generations.pl

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Mogę wprowadzić zmiany w Polityce prywatności. Dlatego należy regularnie weryfikować najnowszą wersję polityki. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą publikowane tutaj, a w przypadku ich istotności zostaną Państwo niezwłocznie zawiadomieni drogą mailową. W przypadku zmiany Polityki Prywatności w sposób, który wpływa na sposób wykorzystywania przeze mnie Państwa danych osobowych, poinformuję Państwa o przysługujących Państwu możliwościach wyboru. Uprzednie wersje niniejszej Polityki Prywatności są również przeze mnie archiwizowane, z możliwością wglądu.

KONTAKT

Z inspektorem ochrony danych osobowych www.4generations.pl wraz z subdomenami można skontaktować się mailowo pisząc na adres as@4generations.pl

W razie jakichkolwiek pytań, uwag czy próśb dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem mailowym as@4generations.pl

Powyższa PP działa w związku z obowiązującym od 25 maja 2018 roku w Polsce Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 

POLITYKA COOKIES

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest F.H.U. As-Com Agnieszka Sajdak, Biczyce Dolne 145, 33-395 Chełmiec,

CO TO SĄ PLIKI COOKIES?

Cookies, zwane również ciasteczkami to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka używam najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

JAKIE FUNKCJE SPEŁNIAJĄ COOKIES?

Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może bez problemu poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed wejściem na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP).

JAK WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE Z COOKIES?

Zazwyczaj dane wykorzystywane są, aby automatycznie rozpoznać konkretnego użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to na przykład dostosowanie serwisów i stron WWW, obsługi logowania, niektórych formularzy kontaktowych.

F.H.U. As-Com Agnieszka Sajdak, wydawca strony internetowej sklep.4generations.pl używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony, a także dostosowania jego zawartości do preferencji użytkownika. Używa ich również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. To pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej i pozwala ulepszać jej strukturę i zawartość. Oprócz tego Administrator danych może zamieścić lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony WWW. Pomaga to monitorować i sprawdzać jej działania. Podmiotem tym może być między innymi Google, który zbiera potrzebne Administratorowi dane.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku albo usuwały w określonym czasie. Ustawienia te można zmienić w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Niestety, w konsekwencji może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, niedostępności niektórych usług.